1971-1990 - 144 תמונות

עמוד מתוך 16
בהיאחזות הנח"ל בגילגל
לתמונה זו 0 תגובות
שרגא דוכס ונציגים מהקבה"מ - בהקמת היאחזות 'גילגל'
לתמונה זו 0 תגובות
חברים מועדת משק של הקבה"מ - בהיאחזות 'גילגל'
לתמונה זו 0 תגובות
חברים מועדת משק של הקבה"מ - בביקעה
לתמונה זו 0 תגובות
מוטי סבאג
לתמונה זו 1 תגובות
דייב ג'ונס - מתנדב מאנגליה
לתמונה זו 1 תגובות
גרעין 'יותם' - על רקע חדר אוכל
לתמונה זו 0 תגובות
גלגל א' - תמונה קבוצתית בבית יבנאלי
לתמונה זו 1 תגובות
גילגל א' - על הבמה, בבית יבנאלי
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 16