הקיבוץ ונופיו, ענפי חקלאות ותעשיה

(3932 תמונות)
הקמת ענפי החקלאות, מהיום הראשון לעליה על הקרקע, היה יותר מהצורך הפשוט לדאוג לפרנסה ולקיום.
היה זה חלק מאמירה, לבנות ולהיבנות. להדביר את הישימון, היה יותר מסיסמא. היה זה תנאי לישיבתינו במקום. ולא בכדי הפך העמק לגן עדן. בפרק ששה מדורים:  
1. מבנים שדרות, ברכה, גן הנצחה. ובית העלמין.  
2. ענפי החקלאות.  
3. שרות וחינוך.
4. בתעשיה.  
5. נופים בעמק.    
6. בית הכנסת העתיק.
 
בית כנסת עתיק (130 תמונות)
 
נוף העמק (249 תמונות)
 
ענפי חקלאות (1207 תמונות)
 
ענפי שרות וחינוך (698 תמונות)
 
ענפי תעשיה (590 תמונות)