1921-1949 - 2 תמונות

עמוד מתוך 1
צינורות "20 למפעל השקייה
לתמונה זו 0 תגובות
ראשיתו של קיבוץ אבוקה
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 1