ששהו ביננו ומוסדות תומכים

(2549 תמונות)
מאז הקמתה, היו במעוז-חיים, קבוצות נוער מתחנך. מהפלמ"ח, גרעיני תנועות הנוער, ילדי חוץ בבית הספר, חברות נוער ומתנדבי חו"ל. כולם התקבלו באהבה ובתשומת לב. מעוז חיים הקדישה עצמה לקירוב הנוער למעשה החלוצי התנדבותי, ואגב כך התברכה שתמיד יהיו חתנים וכלות בשפע בשבילי ובמדשאות הקיבוץ.
בפרק ששה מדורים הכוללים גם מוסדות מהאזור ומהתנועה שנעזרנו בהם:  
1. חברות נוער.  
2. גרעיני תנועת נוער.  
3. מתנדבי חו"ל.  
4. האזור, אישים ומוסדות.  
5. הקיבוץ המאוחד (והוצאת הספרים)    
6. גלגל. (בשנות ה70 מעוז חיים היתה האומנת להקמת קיבוץ גלגל)
 
גלגל (318 תמונות)
 
גרעיני תנועה (345 תמונות)
 
חברות ונוער (274 תמונות)
 
מועצה אזורית (564 תמונות)
 
מתנדבי חול (640 תמונות)