ששהו ביננו ומוסדות תומכים

(2617 תמונות)
מאז הקמתה, היו במעוז-חיים, קבוצות נוער מתחנך. מהפלמ"ח, גרעיני תנועות הנוער, ילדי חוץ בבית הספר, חברות נוער ומתנדבי חו"ל. כולם התקבלו באהבה ובתשומת לב. מעוז חיים הקדישה עצמה לקירוב הנוער למעשה החלוצי התנדבותי, ואגב כך התברכה שתמיד יהיו חתנים וכלות בשפע בשבילי ובמדשאות הקיבוץ.
בפרק ששה מדורים הכוללים גם מוסדות מהאזור ומהתנועה שנעזרנו בהם:  
1. חברות נוער.  
2. גרעיני תנועת נוער.  
3. מתנדבי חו"ל.  
4. האזור, אישים ומוסדות.  
5. הקיבוץ המאוחד (והוצאת הספרים)    
6. גלגל. (בשנות ה70 מעוז חיים היתה האומנת להקמת קיבוץ גלגל)
 
גלגל (322 תמונות)
 
גרעיני תנועה (382 תמונות)
 
חברות ונוער (286 תמונות)
 
מועצה אזורית (576 תמונות)
 
מתנדבי חול (642 תמונות)