דרורה גפני - 448 תמונות

עמוד מתוך 50
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
יהודית אשל ואבי לוינגר - בארוחה עם המתנדבים
לתמונה זו 0 תגובות
מפעל הזיתים שב פעלים -לאחר פגיעת פגז
לתמונה זו 0 תגובות
חבר'ה מהכשרת הנוער
לתמונה זו 0 תגובות
גרעין 'יותם' - על רקע חדר אוכל
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
גלגל א' - תמונה קבוצתית בבית יבנאלי
לתמונה זו 1 תגובות
עמוד מתוך 50