דרורה גפני - 247 תמונות

עמוד מתוך 28
לתמונה זו 0 תגובות
דוד גפן - במפעלים
לתמונה זו 0 תגובות
גרעין 'יותם' - על רקע חדר אוכל
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
גלגל א' - תמונה קבוצתית בבית יבנאלי
לתמונה זו 1 תגובות
גילגל א' - על הבמה, בבית יבנאלי
לתמונה זו 0 תגובות
גילגל א' - על הכסאות בבית יבנאלי
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 28