ילדים ונעורים

(12160 תמונות)

טבעי שזהו הפרק הגדול באלבום, ובו אלפי תמונות, של כל מי שגדל כילד במעוז חיים. במעוז ישמו במלואו את רעיון החינוך המשותף, והתמונות מספרות את הסיפור. הפרק נחלק לחמשה מדורים.
1. פעוטים וילדים.
2. נעורים ובצבא.
3. חגי ילדים.
4. טיולים,מחנה אירגון, גיוסים, פינת חי.  
5 . חגי מחזור.

 
חגי ילדים (2604 תמונות)
 
חגי מחזור (248 תמונות)
 
נעורים ובצבא (2005 תמונות)
 
פעוטים וילדים (5915 תמונות)