1950-1970 - 10 תמונות

עמוד מתוך 2
דבורה גבעתי - מגרעין 'יעד'
לתמונה זו 1 תגובות
שלמה שטרית - מהכשרת 'גלעד'
לתמונה זו 0 תגובות
שאול סלע - מהכשרת 'גלעד', שצורפה למחזור ט'
לתמונה זו 0 תגובות
יעקב רוטנברג - מהכשרת גלעד, מחזור ט
לתמונה זו 0 תגובות
בוסי
לתמונה זו 1 תגובות
יציקת "חומה ומגדל" (כיום במרכז עידן)
לתמונה זו 0 תגובות
חוה בירנבאום עם קבוצה מראשוני המתנדבים
לתמונה זו 0 תגובות
מפעל הזיתים שב פעלים -לאחר פגיעת פגז
לתמונה זו 0 תגובות
מתוך תערוכה לעצרת בני הקיבוצים
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 2