הקיבוץ המאוחד והוצאת הספרים - 408 תמונות

עמוד מתוך 46
אירוע של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
אירוע של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
סיור של עובדי הוצאת הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
שמריהו גוטמן - מדריך את עובדי הוצ' הקבה"מ בגמלא
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם תרשיש - ממקימי הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
ועדת החינוך של הקבה"מ - בסיור באפעל
לתמונה זו 0 תגובות
ג'וני (יונתן) בירן ויצחק טבנקין
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 46