בית כנסת עתיק אחר - 4 תמונות

עמוד מתוך 1
לתמונה זו 0 תגובות
אבן מיל רומית
לתמונה זו 0 תגובות
אבן מיל רומית
לתמונה זו 0 תגובות
יפתח אופק - מדריך בבית הכנסת העתיק
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 1