בית כנסת עתיק אביטל דפנא - 79 תמונות

עמוד מתוך 9
ראשית החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
צלם מצלם את הפסיפסים הראשונים
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 9