בית כנסת עתיק אביטל דפנא - 85 תמונות

עמוד מתוך 10
ראשית החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
צלם מצלם את הפסיפסים הראשונים
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 10