בית כנסת עתיק אריה גנתון - 16 תמונות

עמוד מתוך 2
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
וסיליוס, צבי אילן ואבשלום יעקבי - באתר החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
השלישיה הפותחת: וסיליוס, צבי אילן ואבשלום יעקבי
לתמונה זו 0 תגובות
מנשה עיני יחד עם צלם מרשות העתיקות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
האפסיס - שבו הוצב ארון הקודש
לתמונה זו 0 תגובות
וסיליוס צפיריס - בהרצאה לחברים על בית הכנסת העתיק
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 2