בית כנסת עתיק דרורה גפני - 13 תמונות

עמוד מתוך 2
לתמונה זו 0 תגובות
חופרים בבית-הכנסת העתיק
לתמונה זו 0 תגובות
הרמת היריעה עם הפסיפס
לתמונה זו 0 תגובות
תהליך הרמת רצפת הפסיפס
לתמונה זו 0 תגובות
הרמת רצפת הפסיפס הדבוק ליריעה
לתמונה זו 0 תגובות
מכסים ביריעה את רצפת הפסיפס
לתמונה זו 0 תגובות
הרמת רצפת הפסיפס לשיחזור ולתיקון
לתמונה זו 0 תגובות
בית הכנסת העתיק - על 'גבעת הגמדים'
לתמונה זו 0 תגובות
חפירות בית-הכנסת העתיק
לתמונה זו 1 תגובות
עמוד מתוך 2