בית כנסת עתיק - 130 תמונות

עמוד מתוך 15
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
מנוף גובה מהתמרים - באתר החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
אתר החפירות, כשברקע כלי גובה מהתמרים
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 15