ענפי תעשיה - 588 תמונות

עמוד מתוך 66
לתמונה זו 0 תגובות
יסודות למפעל פולירז
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
חפירת היסודות עם מקדח של פייבל
לתמונה זו 0 תגובות
פולירז הולך ונבנה
לתמונה זו 0 תגובות
פולירז הולך ונבנה
לתמונה זו 0 תגובות
מושכן של אחד האקסטרודרים הראשונים
לתמונה זו 1 תגובות
פולירז - פורקים את המכונות
לתמונה זו 0 תגובות
טרקטור פורק אקסטרודר בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 66