אריה גנתון - 444 תמונות

עמוד מתוך 50
מושון - על הטרקטור של הנוי
לתמונה זו 0 תגובות
מושון מור ויעקב ליבוביץ' - בעבודתם בנוי
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
וסיליוס, צבי אילן ואבשלום יעקבי - באתר החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
השלישיה הפותחת: וסיליוס, צבי אילן ואבשלום יעקבי
לתמונה זו 0 תגובות
מנשה עיני יחד עם צלם מרשות העתיקות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
האפסיס - שבו הוצב ארון הקודש
לתמונה זו 0 תגובות
הרצאה של פרופ' וסיליוס על החפירות בביה"כ
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 50