1971-1990 - 183 תמונות

עמוד מתוך 21
חנהלה רפאל עם אמיר קינן
לתמונה זו 0 תגובות
המטפלת עפר מור עם התינוק ניר דפנא
לתמונה זו 0 תגובות
אבשלום על הטרקטור - עוזר ב'חפירות'
לתמונה זו 0 תגובות
וסיליוס - נותן הוראות באתר החפירות
לתמונה זו 0 תגובות
ראשית החפירות בבית-הכנסת העתיק
לתמונה זו 0 תגובות
הבתים הראשונים של שכונת זיתים - מוכנים
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם קדר - בבית 'ורד'
לתמונה זו 0 תגובות
שכונת זיתים - סיום בניית הבתים המזרחיים
לתמונה זו 0 תגובות
בנין התמחיר והמרכזיה
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 21