1991-2012 - 193 תמונות

עמוד מתוך 22
כיתת 'שיטה' - בהופעה במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
מפקד אש לכיתת 'תאנה' במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
צוות מחנה אירגון - בהפסקה, עם עיתונים על הכורסאות מהשקים
לתמונה זו 0 תגובות
מלווים צעירים במחנה-אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
מילוא אריאלי - מושך בחבל, במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
אודי טל - במשיכת חבל במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
כיתת 'תאנה' במפקד אש על גדות הכנרת
לתמונה זו 0 תגובות
כיתת אורן - תמונת מחזור
לתמונה זו 0 תגובות
סיון טל ויריב וישנוביצקי - בבר מצוה של 'גפן'
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 22