1991-2012 - 180 תמונות

עמוד מתוך 20
כיתת 'שיטה' - בהופעה במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
מפקד אש לכיתת 'תאנה' במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
צוות מחנה אירגון - בהפסקה, עם עיתונים על הכורסאות מהשקים
לתמונה זו 0 תגובות
מלווים צעירים במחנה-אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
מילוא אריאלי - מושך בחבל, במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
אודי טל - במשיכת חבל במחנה אירגון
לתמונה זו 0 תגובות
כיתת 'תאנה' במפקד אש על גדות הכנרת
לתמונה זו 0 תגובות
כיתת אורן - תמונת מחזור
לתמונה זו 0 תגובות
יסמין ישבי - פעוטה בפורים
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 20