ילדים ונעורים

(11932 תמונות)

טבעי שזהו הפרק הגדול באלבום, ובו אלפי תמונות, של כל מי שגדל כילד במעוז חיים. במעוז ישמו במלואו את רעיון החינוך המשותף, והתמונות מספרות את הסיפור. הפרק נחלק לחמשה מדורים.
1. פעוטים וילדים.
2. נעורים ובצבא.
3. חגי ילדים.
4. טיולים,מחנה אירגון, גיוסים, פינת חי.  
5 . חגי מחזור.

 
חגי ילדים (2592 תמונות)
 
חגי מחזור (246 תמונות)
 
נעורים ובצבא (1993 תמונות)
 
פעוטים וילדים (5718 תמונות)