עמוד מתוך 12
אירוע של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
אירוע של חטיבת בני הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
סיור של עובדי הוצאת הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם תרשיש - ממקימי הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
ועדת החינוך של הקבה"מ - בסיור באפעל
לתמונה זו 0 תגובות
ג'וני (יונתן) בירן ויצחק טבנקין
לתמונה זו 0 תגובות
סמל חטיבת בני הקיבוץ המאוחד
לתמונה זו 0 תגובות
צריף חד"א ששרד מהקיבוץ העירוני אפעל
לתמונה זו 0 תגובות
משה כרמל - באפעל
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 12