קרובים וידידים דרורה גפני - 104 תמונות

עמוד מתוך 12
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם גפני - אחיו הצעיר של יצחק צבי גפני
לתמונה זו 0 תגובות
מירה דורה - חברתה של דרורה
לתמונה זו 0 תגובות
סבתא חוה אריאלי עם דותן העוללה
לתמונה זו 0 תגובות
חוה ואריה (לייבוש) אריאלי - עם נכדתם דותן
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
מירה ויצחק דורה
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 12