קרובים וידידים אריה גנתון - 99 תמונות

עמוד מתוך 11
פייבל עם כלי רכב שבנה במיוחד לאדם נכה
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
יורם שחם וחברים לסיירת
לתמונה זו 0 תגובות
צוות "דודיק"
לתמונה זו 0 תגובות
מנוחת הלוחמים
לתמונה זו 0 תגובות
יורם שחם עם שני חבריו לסיירת
לתמונה זו 0 תגובות
יורם שחם עם חבר לסיירת
לתמונה זו 0 תגובות
יורם שחם וחברים לסיירת - בים
לתמונה זו 0 תגובות
סיירים ומסתערבים
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 11