1900-1920 - 3 תמונות

עמוד מתוך 1
יצחק צבי גפני - בן 3
לתמונה זו 1 תגובות
אלישע סולץ - ליד בית הוריו בפתח תקוה
לתמונה זו 0 תגובות
בלהה ודניאל אפל
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 1