גרעיני תנועה - 345 תמונות

עמוד מתוך 39
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
גרעין 'יותם' - על רקע חדר אוכל
לתמונה זו 0 תגובות
גלגל א' - תמונה קבוצתית בבית יבנאלי
לתמונה זו 1 תגובות
גילגל א' - על הבמה, בבית יבנאלי
לתמונה זו 0 תגובות
גילגל א' - על הכסאות בבית יבנאלי
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 39