ענפי תעשיה דרורה גפני - 136 תמונות

עמוד מתוך 16
ישרוליק ליפשיץ - ליד הקלנדרט בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
אלי - על הקלרק, בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
יעקב פאנר - ליד מכונת הסרטים
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם רפאל - בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
אברהם רפאל - ליד האקסטרודר הקטן
לתמונה זו 0 תגובות
שאול פוקס - בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
עמוס לויטל - בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
עמוס לויטל
לתמונה זו 0 תגובות
רן הרשקוביץ - ליד מכונה בפולירז
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 16