נוף העמק דרורה גפני - 32 תמונות

עמוד מתוך 4
הבריכות בזור - שמאוחר יותר בנו במקומן את המאגר
לתמונה זו 0 תגובות
גאות בירדן
לתמונה זו 0 תגובות
גאות בירדן
לתמונה זו 0 תגובות
הירדן הגואה - עבר את הגדרות
לתמונה זו 0 תגובות
ירוחם עם בנו הפעוט - בועז - במחמולה
לתמונה זו 0 תגובות
"גן-עדן" שליד בית הקברות
לתמונה זו 0 תגובות
קיר היונים - מעל נהר הירדן
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 4