דרורה גפני - 1276 תמונות

עמוד מתוך 142
חפירת תעלות במלחמת ההתשה
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
יאיר לב טוב - תחת גג שקרס בעקבות פגיעת מרגמה
לתמונה זו 0 תגובות
יאיר לב טוב - בבית שפגז פגע בגג שלו
לתמונה זו 0 תגובות
ילדי המקלטים - "עם הפנים לקיר"
לתמונה זו 0 תגובות
עוללים - מאחורי הסורגים
לתמונה זו 0 תגובות
תינוקות - במיטות במקלט
לתמונה זו 0 תגובות
תינוקות - בקומות, במקלט 'צינור'
לתמונה זו 0 תגובות
בניית מקלט ליד ביתם של משה ודובה דגן
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 142