נוף העמק אריה גנתון - 40 תמונות

עמוד מתוך 5
צומת הסריה בבית-שאן
לתמונה זו 1 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
הכנת תשתיות לשכונת צבי גת
לתמונה זו 1 תגובות
גשר שייח' חוסיין החדש מעל הירדן הגואה
לתמונה זו 0 תגובות
הירדן הגואה על רקע 'הר השולחן'
לתמונה זו 0 תגובות
המבנה שבו משאבות החשמל - מוצף במי הירדן
לתמונה זו 0 תגובות
הירדן הגואה - מציף כל חלקה טובה
לתמונה זו 0 תגובות
הירדן - סואן שוצף
לתמונה זו 0 תגובות
גאות הירדן גרמה להצפת משאבות החשמל
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 5