מבנים, שדרות,ברכה וגן הנצחה אריה גנתון - 61 תמונות

עמוד מתוך 7
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
חוברות זכרון של מתינו
לתמונה זו 0 תגובות
תמונות מתים - ביום כיפורים, במועדון
לתמונה זו 0 תגובות
תמונות המתים - במועדון
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
תמנות מתינו - במועדון, ביום כיפור
לתמונה זו 0 תגובות
תמונות צעירים שנהרגו - ב"יום הזכרון", במועדון
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 7