ענפי חקלאות - 1205 תמונות

עמוד מתוך 134
קטפת חד-טורית (ללא מזגן!)
לתמונה זו 0 תגובות
ירוחם על צינור מילוי מים לברכת דגים.
לתמונה זו 0 תגובות
הבקר לבשר במרעה מגודר
לתמונה זו 0 תגובות
מטע התמרים הראשון
לתמונה זו 0 תגובות
מנחם לוי - ממחזור ב
לתמונה זו 0 תגובות
משאבה להשקיית שדות
לתמונה זו 0 תגובות
שרגא דוכס על הקומנדקר של הפלחה
לתמונה זו 0 תגובות
מכי גונן עובד בלול
לתמונה זו 0 תגובות
מעמיסים חציר
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 134