ענפי חקלאות - 1205 תמונות

עמוד מתוך 134
סיור שטח של ועדת משק של הקבה"מ
לתמונה זו 0 תגובות
קטפת כותנה חד-טורית מרוקנת סל לעגלה
לתמונה זו 0 תגובות
קטפת מרוקנת סל למשאית
לתמונה זו 0 תגובות
הקטפות...קוטפות
לתמונה זו 0 תגובות
שריפה במדרסה
לתמונה זו 0 תגובות
שיירת קטפות בשדות הכותנה של מעוז
לתמונה זו 0 תגובות
שפיכת כותנה מסל הקטפת למשאית
לתמונה זו 0 תגובות
עמוסי, שוקה ויוחי - על הקטפת
לתמונה זו 0 תגובות
שוקה וזרובבל - על משאית כותנה
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 134