נוף העמק - 249 תמונות

עמוד מתוך 28
גרוטאה של מטוס הארוורד
לתמונה זו 1 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
דקלי הוושינגטוניה ליד מעבר הגבול לירדן
לתמונה זו 0 תגובות
סיור צה"ל על גדר המערכת בזור
לתמונה זו 0 תגובות
גדר המערכת למרגלות גבעות המחמולה
לתמונה זו 0 תגובות
טנק בעמדת 'תצפית פטר' - במלחמת ההתשה
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 28