קרובים וידידים - 756 תמונות

עמוד מתוך 84
מלכה דפנא, חיה כהן ולאה הררי
לתמונה זו 1 תגובות
משפחת הלקין מגדרה - משפחתו של אביטל דפנא
לתמונה זו 1 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
בלה דפנא - אמא של אביטל
לתמונה זו 1 תגובות
משה דפנא - אבא של אביטל
לתמונה זו 1 תגובות
רחל אבן צור - אחותה של מלכה דפנא
לתמונה זו 1 תגובות
לאה הנקין - סבתא של אביטל דפנא
לתמונה זו 1 תגובות
לתמונה זו 0 תגובות
עמוד מתוך 84